CONVERSION COMMITMENT

Conversion Commitment là dịch vụ Digital marketing đánh mạnh vào mục tiêu gia tăng doanh số và phát triển khách hàng thông qua nỗ lực Marketing Online hiệu quả như: Quảng cáo Facebook, quảng cáo Google, quảng cáo Zalo ….

Vì sao Conversion Commitment lại cần thiết cho Doanh nghiệp? 

Để hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, gia tăng nguồn khách hàng tiềm năng, GEM phát triển dịch vụ đánh mạnh vào tăng doanh số thông qua nỗ lực Marketing Online hiệu quả như: Quảng cáo trên Facebook, Google, Zalo ….

Bên cạnh mục tiêu doanh số, dịch vụ Conversion Commitment còn giúp doanh nghiệp:

  • Đánh giá thị trường và xác định khách hàng mục tiêu
  • Đánh giá thực trạng/ hiệu quả các kênh quảng cáo
  • Phân tích sản phẩm – lựa chọn thế mạnh cạnh tranh
  • Triển khai hệ thống kênh bán, thúc đẩy doanh thu
  • Báo cáo đo lường và tư vấn giải pháp dài hạn.

Quy trình hợp tác

Gặp gỡ tìm hiểu thông tin, kết nối đầu vào

Nghiên cứu thị trường, đề xuất kế hoạch

Triển khai thực hiện, tối ưu hiệu quả

Báo cáo định kì, tiếp tục đổi mới tối ưu