Dịch vụ tư vấn chiến lược marketing

Digital Marketing Strategy là dịch vụ tư vấn chiến lược digital marketing tổng thể, tư vấn phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên nền tảng digital. Không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn, GEM còn chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp chiến dịch Digital marketing với các cam kết: “hiệu quả rõ ràng, trung thực”

KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC GIÁ TRỊ GÌ?

GEM hiểu rằng: một chiến lược Marketing Online thành công sẽ giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu về thương hiệu, doanh số và thị phần. Do đó không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn tổng thể, GEM còn chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp chiến dịch Digital Marketing với cam kết:

   ✔ Hoàn thành 100% KPI

   ✔ Tối ưu hóa hiệu quả Marketing, cam kết tính chuyển đổi

   ✔ Hoàn thiện hệ thống Digital Marketing chuẩn cho doanh nghiệp

   ✔ Xây dựng thương hiệu vững chắc trên thị trường

   ✔ Gia tăng doanh số nhanh và ổn định

.

Quy Trình Hợp Tác Với GEM

Gặp gỡ tìm hiểu vấn đề của Doanh nghiệp

Nghiên cứu đánh giá thị trường và chỉ số marketing

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát chặt chẽ

Đo lường, báo cáo chi tiết theo định kì

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ