banner-dic-vu-digital-marketing

Dịch vụ

GEM Digital là Agency triển khai Marketing trên nền tảng công nghệ, giúp giải quyết bài toán tối ưu chuyển đổi toàn diện cho Doanh nghiệp.

Để tạo nên những chiến dịch Marketing thành công, GEM sử dụng thế mạnh của công cụ:

Marketing Audit – hệ thống tự động phân tích toàn bộ hoạt động Marketing của Doanh nghiệp.

Kết hợp Web Optimization – Dịch vụ giúp gia tăng khách hàng tiềm năng trên website toàn diện nhất hiện nay!

Sau 4 năm hoạt động, chúng tôi hiểu rằng:

Chỉ có đam mê mới có thể làm nên một chiến dịch Digital Marketing đột phá, chỉ có thấu hiểu mới tạo nên những giá trị hữu ích nhất cho khách hàng. Do đó trong mỗi giải pháp của mình, GEM đều nỗ lực cống hiến hết mình để tạo ra những lợi ích bền vững nhất, tuyệt vời nhất cho các Doanh nghiệp!

dịch vụ của gem

web optimization 1

 

web optimization

Web Optimization là dịch vụ tối ưu hóa website đánh mạnh vào mục tiêu gia tăng khách hàng tiềm năng trên kênh và cắt giảm chi phí quảng cáo online bằng các hoạt động Inbound Marketing và Marketing Automation .

> Tìm hiểu thêm

audit

 

gem AUDIT

GEM Audit là hệ thống tự động rà soát, điều tra, kiểm toán toàn bộ hoạt động digital marketing của doanh nghiệp. Giúp Doanh nghiệp nhìn thấu mọi hoạt động Marketing đã làm để đánh giá, hiệu chỉnh, vá lỗi và tối ưu hiệu quả

> Tìm hiểu thêm

 

MARKETING STRATEGY

Digital Marketing Strategy là dịch vụ tư vấn chiến lược digital marketing tổng thể, tư vấn phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên nền tảng digital. Không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn, GEM còn chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp chiến dịch Digital marketing các cam kết hiệu quả rõ ràng, trung thực.

> Tìm hiểu thêm