Bài toán của Viện thẩm mỹ Miulee Beauty là cạnh tranh thương hiệu và thu hút khách hàng mới tại thị trường Hà Nội. GEM Digital đã đồng hành cùng Miulee để xây dựng hệ thống kênh digital hoàn chỉnh, tái cấu trúc hình ảnh và định vị thương hiệu trên thị trường. Hiện nay, khi gần kết thúc giai đoạn hợp tác 1, Miulee đã hoàn tất việc: Định vị và xây dựng hình ảnh thương hiệu cũng như mở rộng tệp khách hàng mục tiêu.
Hạng mục đã hợp tác:
– Quảng cáo tăng doanh số
– Tư vấn + Triển khai chiến lược Digital marketing tổng thể
– Tư vấn thương hiệu