MOBIFONE B2B- Đầu tư hàng trăm triệu mỗi tháng cho các hoạt động Digital Marketing nhưng không nhận được kết quả mong muốn . MobifoneB2B đã sử dụng Audit để tìm kiếm nguyên nhân.
Sau 2 tháng đầu tiên triển khai Audit và thực hiện giải pháp Marketing của GEM. Mobifone B2B đã có 1029 khách hàng mới và 3073 data khách hàng tiềm năng, đạt xuất sắc chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận.

Hạng mục đã hợp tác:
– Digital Marketing Audit
– Tư vấn + Triển khai chiến lược Digital marketing tổng thể
– Chăm sóc khách hàng trực tuyến

Sau các giai đoạn hợp tác thành công, hiện nay MobiFone b2b trở thành một trong những là khách hàng thân thiết cộng tác dài hạn của GEM Digital.