background-blog

Blog

Tag Archives: hành vi khách hàng

micro-moment-hanh-vi-khach-hang

Micro-moments – Khoảnh khắc tức thời

Hành vi tìm kiếm của người dùng đang ngày càng phổ biến, những kỳ vọng của họ cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong bài viết này, Phó chủ tịch Marketing của Google khu vực châu Mỹ – bà Lisa Gevelber đưa ra góc nhìn về việc xác định chân dung…