background-blog

Blog

Tag Archives: trang đích

Hướng dẫn tối ưu trang đích tăng trải nghiệm khách hàng

Trang đích (hay còn gọi là Landing page) là một khái niệm khá quen thuộc với những người chạy quảng cáo Google. Trong Google Ads, trang đích được Google định nghĩa là Trang web nơi mọi người đến sau khi nhấp vào quảng cáo. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng tiếp cận nó ở một…