Tag Archives: tuyendungintern

GEM Digital tuyển dụng Content Markter Intern

**Mô tả công việc – Tìm kiếm, đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin áp dụng trong marketing và kinh doanh để đăng lên trang web CNTT. – Triển khai thu thập thông tin theo mẫu có sẵn, biên tập bài viết cho các giải pháp công nghệ thông tin đã được duyệt…