Digital marketing strategy

DIGITAL MARKETING STRATEGY

Digital Marketing Strategy là dịch vụ tư vấn chiến lược digital marketing tổng thể, tư vấn phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên nền tảng digital. Không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn, GEM còn chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp chiến dịch Digital marketing các cam kết hiệu quả rõ ràng, trung thực.

Dịch vụ tư vấn chiến lược của GEM có gì đặc biệt?

GEM hiểu rằng: một chiến lược Marketing Online thành công sẽ giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu về thương hiệu, doanh số và thị phần. Do đó không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn tổng thể, GEM còn chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp chiến ldịch Digital marketing với cam kết:

  • Hoàn thành 100% KPI
  • Tối ưu hóa hiệu quả Marketing, cam kết tính chuyển đổi
  • Hoàn thiện hệ thống marketing cho doanh nghiệp
  • Xây dựng thương hiệu vững chắc trên thị trường
  • Gia tăng doanh số nhanh và ổn định

.

Quy Trình Hợp Tác

Gặp gỡ tìm hiểu vấn đề của Doanh nghiệp

Nghiên cứu đánh giá thị trường và chỉ số marketing 

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát chặt chẽ

Đo lường, báo cáo chi tiết theo định kì