background-blog

Blog

Category Archives: Tin GEMer

GEM DIGITAL tuyển dụng vị trí Graphic Designer

GEM  là một trong những đơn vị tiên phong chuyên cung cấp  dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán lẻ. Nhằm…

GEM Digital Agency tuyển dụng Digital Marketing Manager

GEM  là một trong những đơn vị tiên phong chuyên cung cấp  dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán lẻ. Nhằm…

GEM DIGITAL tuyển dụng Digital Marketing Executive

GEM  là một trong những đơn vị tiên phong chuyên cung cấp  dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán lẻ. Nhằm…

GEM DIGITAL tuyển dụng vị trí Content Marketing 

GEM  là một trong những đơn vị tiên phong chuyên cung cấp  dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán lẻ.  Nhằm…

GEM DIGITAL tuyển dụng vị trí 2D Motion Graphic

GEM  là một trong những đơn vị tiên phong chuyên cung cấp  dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán lẻ.  Nhằm…

GEM DIGITAL tuyển dụng vị trí 2D Motion Graphic

GEM  là một trong những đơn vị tiên phong chuyên cung cấp  dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán lẻ.  Nhằm…

GEM Digital tuyển dụng Digital Technique TeamLead

Thành lập từ năm 2015, GEM là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ các khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán lẻ….

GEM Digital tuyển dụng Account Manager, Account Executive

Thành lập từ năm 2015, GEM là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ các khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán lẻ….

GEM Digital tuyển dụng Content Website Leader

Nhằm phục vụ mục đích phát triển dự án mới về CNTT, Marketing và Quản trị, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: Content Website Leader **Mô tả công việc –  Xây dựng, định hướng nội dung cho dự án chuyên về giải pháp công nghệ trong kinh doanh và marketing (chủ…

GEM Digital tuyển dụng Content Markter Intern

**Mô tả công việc – Tìm kiếm, đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin áp dụng trong marketing và kinh doanh để đăng lên trang web CNTT. – Triển khai thu thập thông tin theo mẫu có sẵn, biên tập bài viết cho các giải pháp công nghệ thông tin đã được duyệt…

GEM Digital tuyển dụng Digital Ads Executive

  Thành lập từ năm 2015, GEM là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ các khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán…

GEM Digital tuyển dụng Ecommerce Marketer

**Mô tả công việc:  – Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai xây dựng, vận hành website B2B về  lên kế hoạch nội dung theo chủ đề / lĩnh vực, lựa chọn và biên tập nội dung – Tìm kiếm đội ngũ cộng tác viên viết bài; chịu trách nhiệm kiểm duyệt bài trước…

GEM Digital tuyển dụng Mobile Marketer

Thành lập từ năm 2015, GEM là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ các khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán lẻ….

GEM Digital tuyển dụng Designer

  Thành lập từ năm 2015, GEM là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ Digital Marketing trên nền tảng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang phục vụ các khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như viễn thông, ngân hàng, giáo dục, bán…